Contact

Immeuble OMVS, Rocade Fann Bel-air Cerf-volant

Boîte Postale:
3152 Dakar-Fann (Sénégal)

Téléphone: (+221) 33 859 81 82
Fax: (+221) 33 864 01 63